Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Při hledání optimálních způsobů péče o střechy se stále více uplatňuje defektoskopie, inovativní metoda pro detekci skrytých vad a poruch na střešních konstrukcích. Tato technika, využívající moderní technologie a zařízení, přináší několik klíčových výhod.

Jedním z hlavních beneficíí defektoskopie střech je možnost detekovat skryté vady, které by jinak mohly zůstat nepozorované. To zahrnuje například netěsnosti, trhliny či jiné strukturální problémy, které by mohly vést k průsakům vody do střešní skladby a následným poškozením stavebních konstrukcí.

Přínosem defektoskopie střech je také prevence. Pravidelné defektoskopické kontroly mohou odhalit potenciální problémy v raných fázích, což umožňuje včasné intervenční opatření a minimalizuje rozsah nutných oprav.

Další výhodou je zvýšení celkové bezpečnosti střešních konstrukcí. Identifikace strukturálních chyb včas umožňuje provést účinná opatření k zajištění stability a odolnosti střechy vůči vnějším vlivům.

Impedanční zkoušky

Impedanční defektoskopie je nedestruktivní metoda detekce vlhkosti ve vrstvách pod povlakovými vodotěsnými izolacemi. Uplatňuje se především ve střešních pláštích, ale najde využití i na obtížněji přístupných kontaktních zateplovacích systémech obvodových střešních plášťů.

Tato moderní a sofistikovaná metoda umožňuje stanovit vlhkostní stav materiálů pod povlakovou izolací bez nutnosti mechanického porušení vodotěsných izolací, např. sondami apod. Dokážeme zjistit rozsah nezbytné výměny podkladních vrstev – a to bez nutnosti rozebrání celého podkladu.

Jiskrové zkoušky

Poroskopický zkušební přístroj spolehlivě a rychle odhalí jakékoliv poruchy a netěsnosti hydroizolační vrstvy střešního pláště. Vizuální jiskrový výboj a akustický tón detekuje poškozené místo.

V současné době je většina hydroizolačních vrstev plochých střech realizována z elektricky nevodivých materiálů, jako je PVC, TPO, EPDM, asfaltové pasy nebo tekuté hydroizolace. Pod izolační vrstvou najdeme vodivý element, jako je ocelový plech nebo beton.

To umožňuje provést jiskrovou zkoušku, která naprosto spolehlivě odhalí netěsnosti díky průchodu elektrického napětí trhlinou (až 55 kV) v hydroizolaci ke konstrukci střechy uzemněné na vodivý element. Zkouška je určena pro fólie, povlaky a povrchy o tloušťce od 0,064 do 25,6 mm.

Přístroj je schopný s absolutní jistotou detekovat netěsné místo, i když pouhým okem není poškození vůbec rozpoznatelné. Netěsnosti jsou totiž často příliš malé a nelze je odhalit pouhým okem.

Vodotěsné poruchy, trhlinky, dírky a další netěsnosti v nevodivém materiálu jsou lokalizovány uzavřením elektrického obvodu přes netěsnost v povlaku a následuje spuštění vizuálního jiskrového výboje a akustického tónu.

Ukázky našich prací

Pomůžeme i s Vaším projektem

Zavolejte nebo nám napište na info@eurostrechy.cz / +420 739 037 192