Reference

Další fasádní obklady

Panely KINGSPAN, kompozitní materiál, profilované AL/PZ plechy.